Para birimlerinin birbirlerine göre değerlerine Döviz Kuru denir. Döviz kuru bu nedenle genelde iki para birimiyle belirtilir Euro/TL ya da Dolar/TL gibi. Ancak kastedilen ana para biriminin TL olduğu biliniyorsa kısaca Euro kuru ya da dolar kuru da denir. Bu yazımız Euro/TL ya da kısaca Euro kurunun düşme sebepleri üzerine olacaktır.

Euro kuru temelde iki nedenle düşer; ya yurtiçi Euro arzında artış vardır ya da talebinde azalma vardır. Bunları ayrı başlıklar altında ele alalım.

Arzda Artışın Sebepleri:

• Euro bölgesi ülkelerine yapılan ihracattaki artış ya da Euro ülkelerinden gelen turist sayısında, turistlerin harcamalarında meydana gelecek olan artışlar yurtiçinde Euro arzının artmasına sebep olur.
• Üçüncü de son neden “sabit sermaye yatırımları” kaynaklıdır. Şöyleki ülkedeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin yatırımcıların gözünde ileriye dönük kazanç vaat ediyorsa bu yatırımcılar yurtiçinde fabrika, gayrimenkul, şirket vs. alma gibi yatırımlar yapmak isteyecekler ve bu yatırımları için ülkeye Euro sokacaklardır. Bu durumda da Euro arzında artış olacaktır.
• Ekonomik nedenlerle Euro parasal tabanının genişlemesi. Bu son yıllarda oldukça çok duyulan Avrupa Merkez Bankasının piyasadan bol bol tahvil alıp piyasaya Euro vermesidir. Dünya genelinde Euro’nun arzının artmasına neden olan bu durum dolaylı olarak Türkiye’deki Euro arzını da artırır.

Talepteki Azalışın Sebepleri:

• Euro bölgesinden mal/ hizmet alan ithalatçıların taleplerini kısmaları ya da başka ülkelere kaydırmaları. Bu durumda Euro bölgesinden mal/ hizmet almak için talep edilen Euro miktarında düşüş olacaktır.
• Türkiye’deki portföy yatırımlarının (tahvil, bono, hisse vs.) beklenen getirilerinin Euro bölgesindeki portföy yatırımlarının beklenen getirisinden yüksek olması. Bu durumda yurtiçi yatırımcılar daha önce ellerindeki TL’yi Euro’ya çevirerek Euro Bölgesinde yaptıkları portföy yatırımlarını TL’de tutarak Euro taleplerini kısacaklardır.
• Daha önceleri gerek siyasi gerekse ekonomik nedenlerle yurtdışına çıkma eğilimi gösteren sermayenin, beklentilerinin değişmesi nedeniyle yurtiçinde kalmaya devam etmesi. Bu durumda
• Arzdaki artışa benzer olarak Avrupa Merkez Bankasının ya da piyasa genelindeki Euro faiz oranının düşmesi. Bu durum da dünya genelinde Euro talebini azaltacağından yurtiçindeki talebi de kısacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir